اطلاعیه های مهم
مجموعه دانش بنیان الوپیک به جمع بیش از ۱۱۰۰ شرکت متقاضی آزمون استخدام بخش خصوصی کشور پیوست
1397/07/01 نسخه چاپیمجموعه دانش بنیان الوپیک  به جمع متقاضیان آزمون استخدام بخش خصوصی پیوست  و سرمایه‌ی انسانی خود را  از میان متقاضیان این آزمون گزینش می‌کند.